top of page

Vuoden koira -kilpailuilla pyritään rohkaisemaan jäsenistöä, myöskin aloittelevia koirakoita mukaan kokeisiin ja kennelkerhon aktiiviseen toimintaan. Kilpailussa palkitaan sekä osallistumisesta että näyttelykoirakisassa aiempaa laajemmin menestyksestäkin.


Palkittavat tittelit:

- Vuoden metsästyskoira
- Vuoden harrastuskoira
- Vuoden näyttelykoira
- Vuoden näyttelypentu
- Vuoden näyttelyveteraani

Kilpailuaika on kalenterivuosi. Kisoihin osallistuvien koirien omistajan tulee olla koko kilpailuajan (tulosten keruun ajan) Oulaisten kennelkerho ry:n jäseniä. Valinnan suorittaa kerhon hallitus tai sen asettama työryhmä.
Kisaan osallistuvasta koirasta toimitetaan tarvittavat tiedot ohjeistuksen mukaan kisaan ilmoittauduttaessa. Tulokset on oltava näkyvillä KoiraNetissä tai niistä pitää toimittaa kopio pisteiden laskijalle kisan ilmoittautumisajan loppuun mennessä, ellei toisin ole ilmoitettu. Vain
aikanaan toimitetut täydelliset ilmoittautumiset huomioidaan kilpailuissa.
Kussakin kisassa palkitaan kolme parhaiten menestynyttä koiraa. Voittajien tulee toimittaa kerhon käyttöön kuva koirastaan julkaistavaksi kerhon kotisivuille. Kisassa voidaan jakaa myös muita palkintoja yms.


VUODEN METSÄSTYSKOIRA- ja VUODEN HARRASTUSKOIRA-säännöt
Kilpailussa huomioidaan Suomen tai muun kennelliiton tai kokeista vastaavan järjestön järjestämät viralliset kilpailut ja kokeet. Kilpailuun lasketaan mukaan kaikki kyseisen koiran sinä vuonna käydyt kokeet. Mikäli omistajalla on useita koiria, jokaisen kanssa käydyt kokeet lasketaan omanaan.
Mikäli kahdella koiralla on sama pistemäärä tuloksia laskettaessa, voittaja on se, kenellä on määrällisesti enemmän koekäyntejä kyseisenä vuonna. Mikäli koekäyntien määräkin on sama, hallitus voi päättää jakaa palkinnon kahden koirakon kesken.
Kummassakin kisassa voittanut koirakko saa kiertopalkinnon vuodeksi haltuunsa. Kolmella saman koiran saamalla kiinnityksellä kiertopalkinnon saa omaksi.


VUODEN NÄYTTELYKOIRA –säännöt
Oulaisten kennelkerho ry palkitsee joka vuosi menestyneimpiä näyttelykoiria kolmessa kategoriassa, tällä rohkaistaan jäsenistöä osallistumaan kennelliiton alaisiin virallisiin näyttelyihin sekä myös pennuille järjestettäviin epävirallisiin pentunäyttelyihin.Kategoriat ovat:
- Vuoden näyttelypentu
- Vuoden näyttelykoira
- Vuoden näyttelyveteraani.
Osa koirista voi osallistua kahteen kisaan. Samana kilpailuvuotena pentuluokissa kisannut ja sitten virallisiin luokkiin siirtynyt koira, pystyy osallistumaan sekä Vuoden näyttelypentu-kisaan että Vuoden näyttelykoira-kisaan. Samoin veteraani-ikäinen voi osallistua veteraaniluokan tuloksilla Vuoden näyttelyveteraanikisaan sekä normaalisti Vuoden näyttelykoirakisaan.
Pisteytyksessä jokaisesta näyttelykäynnistä saa yhden (1) pisteen. Lisäpisteet on eritelty jokaiseen kategoriaan erillisenä pistetaulukkona. Kilpailuun otetaan mukaan kymmenen (10) (pennut 5) koiran parasta tulosta, joka saa sisältää yhden (1) ulkomailla saavutetun tuloksen.
Vuoden näyttelykoirakisassa voittanut koirakko saa kiertopalkinnon vuodeksi haltuunsa. Kolmella saman koiran saamalla kiinnityksellä kiertopalkinnon saa omaksi. Vuoden näyttelypentu- ja näyttelyveteraani –kisassa palkinnot jaetaan vuosittain voittajalle omaksi.

 

bottom of page