top of page

NÄYTTELYT

Näyttelyharjoituksia pyritään järjestämään kysynnän mukaan.

 

Lajivastaava: Seija Ollila p. 0408344205 / kennelkerho.oulainen@gmail.com

 

Järjestämme yhdessä Hanhelan Metsästysseuran kanssa ryhmänäyttelyn joka toinen vuosi. Näyttely vaatii paljon talkootyötä johon kennelkerholaisten toivotaan osallistuvan, varainkeruu perustuu suuriltaosin näyttelyn onnistumiseen.

 

Kysy myös yhteiskyyditystä vuosittaiseen Voittaja-näyttelyyn Helsinkiin, Harkitaan sitäkin, mikäli kysyntää matkalle on. Kennelkerhon talkoisiin osallistuneita jäseniä kerho avustaa matkakustannuksissa.

 

Yleistä koiranäyttelyistä

"Koiranäyttelyssä asiantunteva tuomari arvioi koirat puolueettomasti kunkin rodun rotumääritelmään peilaten sekä koiran rakenteen että luonteen osalta. Näyttelyiden alkuperäisenä tarkoituksena on ollut koirien jalostus- ja kasvatustyön tukeminen. Nykyisin koiranäyttelyt ovat yhä enenemissä määrin yksittäisten koiranomistajien ajanviettotapa – tilaisuus tavata samanhenkisiä koiraharrastajia. Näyttelyt ovat myös erinomaisia paikkoja sekä uusille että vanhoille koiraharrastajille tutustua erilaisiin koirarotuihin.

 

Koiranäyttelyt jaetaan laajuutensa perusteella kolmeen ryhmään: kaikki roturyhmät käsittävät kansainväliset, Nord- sekä kaikkien rotujen näyttelyt, muutaman roturyhmän ryhmänäyttelyt ja rodun tai rotujoukon erikoisnäyttelyt. Tietoa koiranäyttelyiden ajankohdista, paikoista, säännöistä, ohjeista ja ilmoittautumisista löytyy Koiramme -lehdestä ja Suomen Kennelliiton www-sivuilta." (Suomen Kennelliitto)

 

bottom of page